برای دسترسی به سامانه اصلاح نژاد به آدرس زیر رفته و در قسمت سامانه ها، سامانه اصلاح نژاد را انتخاب بفرماییدhttp://abc.org.ir/سامانه اصلاح نژاد